Blog


  Mutters & Partners en 10 Beaufort lanceren samen een innovatieve aanpak om klantgerichtheid bij organisaties van binnenuit te ontwikkelen.

  Cees Mutters en Aad Storm, oprichter van 10 Beaufort Strategisch Marketing Advies, brengen samen een innovatieve aanpak op de markt die

  organisaties helpt om hun klantgerichtheid van binnenuit te vergroten

  door de principes van management development en consultancy met elkaar

  te combineren

  Klantgerichtheid ontwikkelen door een combinatie van management development en consultancy

  Uit ervaring in de praktijk weten Cees en Aad dat een blijvende verandering op het gebied van klantgerichtheid niet tot stand komt door een externe consultant in te huren of een ‘veranderprogramma’ op de organisatie los te laten.

  Juist in het geval van het thema ‘klantgerichtheid’ is het namelijk de kunst om die klantgerichtheid te balanceren met de identiteit en kerncompetentie van de organisatie en haar medewerkers.

  Het vraagstuk van uw organisatie wordt daarom bij deze nieuwe aanpak door een selectie van uw eigen en talentvolle medewerkers zelf opgepakt. Daardoor worden kennis en vaardigheden in huis ontwikkeld en beklijven ze ook.

  Een aanpak die enerzijds gericht is op het behalen van concreet resultaat voor de organisatie en anderzijds tegelijkertijd het menselijk potentieel op de meest effectieve wijze ontwikkelt.

  En alhoewel deze aanpak volstrekt logisch lijkt, is dit een regelrechte innovatie. De werelden van management development en consultancy ontmoeten elkaar. En zo ontstaat een mes dat aan twee kanten snijdt.

  De aanpak

  Mutters & Partners en 10 Beaufort hebben een programma ontworpen dat dit proces faciliteert. Er is een goede balans tussen het vergroten van inhoudelijke kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en de toepassing daarvan. Ook is er een serie inspirerende workshops en vindt er training on the job plaats.

  Aan dit ontwikkeltraject nemen twee tot drie organisaties deel die ieder vijf deelnemers leveren. De combinatie van talenten uit verschillende organisaties leidt tot kruisbestuiving en kennisdeling.

  De kracht van de confrontatie

  De kracht van confrontatie staat centraal binnen dit professionaliseringstraject vanuit de wetenschap dat er geen verandering mogelijk is zonder confrontatie. Het ontwikkelen van deze competentie geeft zelfvertrouwen en leidt uiteindelijk tot duurzame verandering. Zowel bij de deelnemer als op het gebied van klantgerichtheid van uw organisatie. Klantgerichtheid betekent namelijk zeker niet domweg doen wat de klant vraagt…

  Het resultaat

  Uw medewerkers:

  • Maken complexe vraagstukken simpel
  • Verplaatsen zich beter in de ‘mindsets’ van hun omgevingen hebben hun onderscheidende competenties verder ontwikkeld
  • Ontwikkelen leiderschap door op het juiste moment de juiste dingen te doen, beter samen te werken, te leren delegeren en begrijpen hoe veranderprocessen beter gemanaged kunnen worden
  • Zijn meer uitgesproken en waar nodig rebel, weten een conflict te hanteren met behoud van contact
  • Zijn meer ondernemer geworden, weten beter hoe ze zaken voor elkaar kunnen krijgen en hebben hun klantgericht- en marktdenken versterkt
  • Klantgericht denken en handelen heeft op een eigen, authentieke manier een nieuwe positie in de organisatie gekregen

  En tenslotte

  Uw deelnemers hebben voor hun organisatie ‘klantgerichtheid’ tot het gewenste resultaat gebracht en daarmee de investering in hun ontwikkeling terugverdiend. Vier belangrijke redenen om mee te doen:

  • Uw unieke en uitdagende organisatievraagstukken rond het thema klantgerichtheid worden op een hoogwaardige manier beantwoord door uw eigen talenten onder begeleiding van experts
  • De combinatie van management development en consultancy leidt tot een duurzame verandering
  • U ontwikkelt en behoudt kennis in uw eigen organisatie
  • U maakt de ontwikkeling van de toptalenten in uw organisatie budgettair mogelijk
  • U blijft een aantrekkelijke werkgever voor uw potentials, nu en in de toekomst